A A A

Notki bibliograficzne

 

Oprac. Renata Kopacz

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - Społeczny współpracownik Almanachu Muszyny


NOTKI BIBLIOGRAFICZNE PRASY SĄDECKIEJ
III FORUM PRASY LOKALNEJ 2013

 

PRASA WYDAWANA NA SĄDECCZYŹNIE


Częstotliwość Tytuł Start Ilość wydań Nakład


Rocznik Rocznik Sądecki 1939 41 500
Almanach Muszyny 1991 23 700+600 CD
Zeszyty Sądecko-Spiskie 2006 6 1000
Półrocznik Almanach Łącki 2004 18 750
Kwartalnik Almanach Sądecki 1992 82/83 500
Kurier Grybowski 2000 56 500
Dwumiesięcznik Besida 1989 126 500
Kurier Starosądecki 1990 202 1500
Miesięcznik Znad Popradu 1991 259 700
Bethania 1992 188 750
Krynickie Zdroje 1994 184 1000
Z Grodu Kingi 1997 181 700
Sądeczanin 2008 65 3000
Głos Nadpopradzia 2008 25 450
Dwutygodnik Gazeta Krynicka 2011 18 4500

 

INNA PRASA PODEJMUJĄCA TEMATYKĘ SĄDECKĄ

 

Rocznik Magury 1972 37 1000
Prace Pienińskie 1989 21 300
Almanach Nowotarski 1996 15 400
Rocznik Orawski 1997 8/9 300
Rocznik Ruskiej Bursy 2005 7 500
Kwartalnik Almanach Karpacki Płaj 1985 41 1000
Orawa 1989 47/48 500
Na Spiszu 1991 82 1000
Almanach Ziemi Limanowskiej 2000 44 600

*

 

tytuł

Rocznik Sądecki

ozn.odp.

Prezydent Miasta Nowego Sącza, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu ; [przewodn. Kom. Red. Feliks Kiryk]

numeracja

[R.1] (1939)?

adres.wydaw.

Nowy Sącz : Prezydent Miasta Nowego Sącza, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 1939?

opis_fiz.

24 cm

ISSN

0080-3561

u.częstotl.

Rocznik

u.numeracja

Od 1939 r. 41 t.

u. ozn. odp.

Pierwszy red. nacz. : Tadeusz Mączyński (t. 1-2), kolejni : Kazimierz Golachowski, Kazimierz Dziwik, Henryk Stamirski, Alfred Benisz, Marian Nowak, Kazimierz Zając, Michał Zacłona, Feliks Kiryk (1992 ?)

u. wydaw.

Kolejni wydawcy. : Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu (1939 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu (do 1991 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu (do 1994 r.), PTH Oddział w Nowym Sączu i Nowosądecki Ośrodek Kultury i Sztuki (1995 r.), Zarząd Miasta Nowego Sącza i PTH Oddział w Nowym Sączu (do 2002 r.), Prezydent Miasta Nowego Sącza i PTH Oddział w Nowym Sączu (2003 ?)

u.adres red.

ul. Rynek 22, I p., 33-300 Nowy Sącz ; tel. (18) 448 67 73,
(18) 448 67 77; e-mail : jlesniak@nowysacz.pl , lmigrala@nowysacz.pl

u.nakład

500 egz.

słowo klucz.

Nowy Sącz (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Naukowe pismo regionalne o profilu historycznym, którego pierwszy tom został wydany w Nowym Sączu na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Pismo powstało dzięki inicjatywie dr Tadeusza Mączyńskiego i skupionej wokół niego grupy animatorów życia kulturalnego, wywodzącej się z sądeckiej inteligencji okresu międzywojennego. Rocznik, jak zakładał jego twórca
i pierwszy redaktor: „[...] ma być naukowym, regionalnym czasopismem, w którym będą się ukazywały – celem popularyzacji – opracowane rezultaty prac naukowych, ma on bowiem być stale pogłębianym i uzupełnianym źródłem wiedzy o regionie Sądecczyzny”.
Finansowany z budżetu Miasta Nowego Sącza. Od 2000 roku na łamach Rocznika zamieszczane są „Materiały do bibliografii Sądecczyzny” za poprzedni rok w opracowaniu Marty Treit.

Komitet Redakcyjny: prof. Feliks Kiryk (przewodniczący), prof. Tadeusz Aleksander, Tadeusz Duda, prof. Julian Dybiec, prof. Bolesław Faron, dr Józef Hampel, Wacław Kawiorski, dr Maria Kruczek, prof. Jan Lach, prof. Franciszek Leśniak, Jerzy Leśniak, Leszek Migrała (sekretarz red.), Antoni Szczepanek, prof. Michał Śliwa, Robert Ślusarek, dr Sławomir J. Tabkowski, dr Jan Wnęk, Michał Zacłona, Leszek Zakrzewski.

Rocznik 2008 dostępny w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) www.mbc.malopolska.pl
Bibliografia Zawartości Czasopism:

Bibliografia zawartości roczników za lata 1939–1996 (t. 1–24) na stronie internetowej * Bibliografia artykułów w bazie Biblioteki Narodowej (Artykuły z czasopism polskich 2005- )
*Bibliografia powiatu sądeckiego za lata 2002–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl oraz na stronie Fidkara Małopolskiego WBP w Krakowie http://bazy.wbp.krakow.pl

 

tytuł

Almanach Muszyny : [czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość
i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien]

ozn.odp.

[red. nacz. Bożena Mściwujewska – Kruk]

numeracja

[R.1] (1991)?

adres. wydaw.

Muszyna : Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 1991?

opis fiz.

24 cm

ISSN

1234-6276

u.częstotl.

Rocznik

u.numeracja

Od 1991 r. 23 t.

u. wydaw.

Do 2010 r. wydawcą Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej

u.adres red.

ul Piłsudskiego 78, 33-370 Muszyna ; tel. (18) 471 48-59;
e-mail : redakcja@almanachmuszyny.pl ; www.almanachmuszyny.pl

u.nakład

700 egz. + 600 CD

u.jęz.

Tekst pol., słowac.

słowo klucz.

Muszyna (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Czasopismo przybliżające historię miasta i okolic, prezentujące zabytki architektury świeckiej
i sakralnej, walory krajobrazowe i balneologiczne oraz losy ludzi na podstawie ich unikalnych wspomnień, znacznie wykraczające poza granice tzw. „Państwa Muszyńskiego”.
Rocznik wydawany jest społecznym wysiłkiem autorów i redakcji. Druk i papier finansowane są ze środków prywatnych. Pismo kilkakrotnie uzyskało granty ze strony programu Mecenat Małopolski, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Burmistrza Muszyny oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Dobrowolne wpłaty uzyskane z tytułu rozprowadzania Almanachu przeznaczane są na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz realizację statutowych celów Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Muzeum Regionalnego w Muszynie.

Redakcja realizuje wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz promowania walorów Ziemi Muszyńskiej. Szereg programów prowadzonych jest we współpracy z Biblioteką Publiczną w Muszynie oraz Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. Autorzy tekstów i przyjaciele Almanachu Muszyny spotykają się każdego roku w pierwszą sobotę lipca w Willi Wanda w Muszynie; w trakcie spotkania wręczane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Z inicjatywy Almanachu przez szereg lat funkcjonowały Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie, z których inicjatywy most Leluchów/Circ uzyskał nazwę Most Wyszehradzki.
Rada Programowa: Kazimierz Przyboś (przewodniczący), Tadeusz Trajdos, Tadeusz Łopatkiewicz, Wit Kmietowicz, Barbara Chudzińska, Łucja Bukowska, Barbara Rucka, Miroslav Števik, Tadeusz Wołowiec, Bartłomiej Bujarski, Magdalena Małecka-Myślik, Bożena Mściwujewska-Kruk, Ryszard Kruk. .
Stali współpracownicy: Małgorzata Przyboś, Leszek Zakrzewski, Edward Drozd, Rafał Żebrowski, Maciej Bilek, , Filip Fetko, Juliusz Jarończyk, Teresa i Piotr Basałygowie.

Pismo posiada własną stronę internetową www.almanachmuszyny.pl , z możliwością przeglądania roczników za lata 1991-2009 w formacie pdf.
Roczniki 2011 i 2012 wydane w tradycyjnej formie książkowej oraz na CD.

Bibliografia Zawartości Czasopism:
* Bibliografia Almanachu Muszyny 1991–2010 w oprac. Łucji Bukowskiej na stronie internetowej
i częściowo w rocznikach 1995 i 2000.
* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2002–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl oraz na stronie Fidkara Małopolskiego WBP w Krakowie http://bazy.wbp.krakow.pl

 

tytuł

Zeszyty sądecko-spiskie = Sandecko-spišské zošity

ozn. odp.

[Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, L’ubovnianske muzeum ; red. nacz. Miroslav Števík ; tł. ze słow. Tomasz Wicik, tł. z pol. Miroslav Števík]

numeracja

[R.1] (2006)?

adres. wydaw.

Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2006 ?

opis fiz.

30 cm

ISSN

1897-1164

ISBN

978-83-89989-45-1

u.częstotl.

Rocznik

u.numeracja

Od 2006 r. 6 t.

u.ozn. odp.

Red. nacz. T. 1 (2006) Wacław Kawiorski

u.adres red.
pol.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz ;
tel. (18) 443 77 08, fax (18) 443 78 65 ; e-mail : edukacja@muzeum.sacz.pl ;
www.muzeum.sacz.pl

u.adres red.
słow.

Ľubovnianske múzeum, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovakia;
tel. 00421 52 4322422, fax 000421 52 4322302; e-mail : muzeum@slnet.sk; www.muzeumsl.sk

u.nakład

1000 egz.

u.jęz.

Tekst pol., słowac.

słowo klucz.

Nowy Sącz (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Spisz (region)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Periodyk popularnonaukowy, pomyślany jako rocznik prezentujący najnowsze wyniki badań poczynione na gruncie nauk historycznych i pokrewnych im dyscyplin naukowych, poruszający szeroko rozumiane zagadnienie upowszechniania kultur i tradycji regionów partnerskich, tj. ziemi sądeckiej i słowackiego Spiszu. Wydawnictwo zrealizowane zostało w ramach projektu „Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III A „Polska – Republika Słowacka”. Zeszyty sądecko-spiskie to wspólne wydawnictwo słowackich i polskich muzealników. Wersja językowa polsko-słowacka.

Komitet redakcyjny: Miroslav Števík (red. nacz.), Robert Ślusarek (z-ca red. nacz.), Anna Wideł (sekretarz), Piotr Droździk, Filip Fetko, Leszek Migrała, Danuta Plata, Barbara Rucka, Beata Wierzbicka.

Bibliografia Zawartości Czasopism:
* Bibliografia artykułów za lata 2006-2007 w bazie Biblioteki Narodowej (Artykuły z czasopism polskich 2005- )
* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2006-2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl

 

tytuł

Almanach Łącki : półrocznik pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej : wydawnictwo historyczno-kulturalno-społeczne

ozn. odp.

[red. nacz. Julian Dybiec, red. Jadwiga Jastrzębska]

numeracja

[R.1] (grudzień 2004) ?

adres.wydaw.

Łącko : Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, 2004 ?

opis fiz.

24 cm

ISSN

1734-0888

u.częstotl.

Półrocznik

u.numeracja

Od 2004 r. 18 nr

u.adres red.

33-390 Łącko 512, tel. 502 520 123 ; e-mail : tmzl@elacko.pl

u.nakład

750 egz.

słowo klucz.

Łącko (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Pismo historyczno-kulturalno-społeczne wydawane społecznym wysiłkiem autorów i redakcji.
Kolegium red.: prof. Julian Dybiec – przewodniczący, prof. Barbara Wagner – z-ca przewodniczącego, prof. Bolesław Faron, ks. prałat Józef Trzópek, mgr Zbigniew Czepelak.
Wydawnictwo nie posiada strony internetowej, korzysta z witryny Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej www.tmzl.elacko.pl/ , skąd można pobrać w formacie pdf roczniki 2009-2011.

Roczniki 2007–2009 dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfowej (format djvu)
www.mbc.malopolska.pl
Bibliografia Zawartości Czasopism:
* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2002–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl oraz na stronie Fidkara Małopolskiego WBP w Krakowie http://bazy.wbp.krakow.pl

 

tytuł

Almanach Sądecki

ozn.odp.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu ; [red. nacz. Leszek Migrała]

numeracja

[R. 1], nr 1 (1992)?

adres wydaw.

Nowy Sącz : Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu, 1992?

opis fiz.

21 cm

ISSN

1232-5910

u.częstotl.

Kwartalnik

u.numeracja

Od 1992 r. 83 nr

u.adres red.

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

u.nakład

500 egz.

słowo klucz.

Nowy Sącz (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Pismo popularnonaukowe o regionalnej tematyce społeczno-kulturalnej, zawierające treści historyczne, etnograficzne, przyrodnicze, krajoznawcze i literackie. Publikacja dotowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Komitet red.: Leszek Migrała - red. nacz., Stanisław Korusiewicz, Stanisław Pażucha, Edward Storch, Robert A. Ślusarek, Zbigniew Wolanin, Leszek Zakrzewski – sekretarz redakcji.
Roczniki za lata 1998–2007 dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu)
www.mbc.malopolska.pl
Bibliografia Zawartości Czasopism:

* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2002–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl oraz na stronie Fidkara Małopolskiego WBP w Krakowie http://bazy.wbp.krakow.pl

* L. Zakrzewski, Zestawienie autorów i tekstów Almanachu Sądeckiego nr 1–49 (1992–2004) [w]: Almanach Sądecki, R. 14, nr 1/2 (50/51), Nowy Sącz 2005.

 

tytuł

Kurier Grybowski : gazeta lokalna miasta Grybowa

ozn.odp.

[red nacz. Marzena Hotloś]

numeracja

R. 1, nr 1 (luty 2000) ?

adres.wydaw.

Grybów : Burmistrz Miasta Grybowa, 2000 ?

opis fiz.

41 cm

ISSN

1509 – 670X

u.częstotl.

Kwartalnik (od 2009 r.)

u.numeracja

Od 2000 r. 56 nr

u.adres red.

Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie, ul. Rynek 11, 33-330 Grybów ;
tel. (18) 445-03-13, fax (18) 445-02-02 ; e-mail : biblioteka_grybow@op.pl

u. nakład

500 egz.

słowo klucz.

Grybów (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Pismo lokalne o zasięgu gminnym, rozpowszechniane na terenie Miasta i Gminy Grybów. Prezentuje działania władz lokalnych, mieszkańców oraz instytucji, które promują region, miejscowość i gminę. Zamieszcza aktualne wiadomości miejskie, kulturalne, sportowe, szkolne.

Komitet red.: mgr Marzena Hotloś - red. nacz. oraz Społeczne Kolegium Redakcyjne w składzie: dr Kazimierz Solarz, mgr Zbigniew Maciejowski, Marta Kościsz, dr Paweł Zięba.
Wszystkie numery w formacie pdf dostępne na stronie internetowej Grybowa www.grybow.pl

oraz w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) www.mbc.malopolska.pl
Bibliografia Zawartości Czasopism:
* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2002–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl oraz na stronie Fidkara Małopolskiego WBP w Krakowie http://bazy.wbp.krakow.pl

 

tytuł

Besida : [czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym]

ozn.odp.

Stowarzyszenie Łemków / Stovarišynâ Lemki`v ; [red. nacz. Piotr Trochanowski]

numeracja

R. 1, nr 1 (czerwiec 1989)?

adres.wydaw.

Legnica : Stowarzyszenie Łemków, 1989 ?

opis fiz.

30 cm

ISSN

1508-5104

u.częstotl.

Dwumiesięcznik

u.numeracja

Od 1989 r. 126 nr

u.adres red.

Koło Stowarzyszenia Łemków w Krynicy-Zdroju, 33-380 Krynica - Zdrój, skr. poczt. 83 ; e-mail : besida@gmail.com

u.nakład

500 egz.

u.jęz.

Tekst łemkow., pol.

słowo klucz

Krynica-Zdrój (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz

Łemkowie (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma łemkowskie

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Pismo przeznaczone dla społeczności łemkowskiej w Polsce i za granicą, wydawane w języku łemkowskim, częściowo polskim. Posiada działy (w tłum. na język polski): Nowiny, nie nowiny – nie tylko z Łemkowyny; Z dostępnej prasy z komentarzem i bez; Z bliźniej zagrody (relacje z działalności organizacji łemkowskich/rusińskich spoza Stowarzyszenia Łemków); Podwórek Stowarzyszenia Łemków; Ze stronic historii; Współczesna łemkowska/rusińska twórczość; Z wydawniczej półki; Pradawne, wczorajsze, dzisiejsze… (humor, satyra). Nieregularnie ukazują się również dodatki: „Łemkiwska Łastiwoczka” (gazetka dla dzieci) i „Krakiwskij Bursak” (pismo studentów).

Skład redakcji: Piotr Basałyga, Helena Duć-Fajfer, Andrzej Kopcza, Damian Trochanowski, Piotr Trochanowski – red. nacz. Archiwum czasopisma Besida znaleźć można na stronie Stowarzyszenia Łemków www.stowarzyszenielemkow.pl oraz Books/Periodicals na stronie www.lemko.org

 

tytuł

Kurier Starosądecki : dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny gminy Stary Sącz

Ozn.odp.

[red. nacz. Wojciech Waliszewski]

numeracja

R. 1, nr 1 (lipiec 1990)?

adres.wydaw.

Stary Sącz : Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, 1990 ?

opis fiz.

28 cm

ISSN

1508-9290

u.częstotl.

Dwumiesięcznik (do października 2010 r. miesięcznik)

u.numeracja

Od 1990 r. 202 nr

u. ozn. odp.

Do października 2010 r. - red. nacz. Ryszard Kumor

u.wydaw.

Kolejni wydawcy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha
w Starym Sączu, Zespół Placówek Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu, Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (grudzień 2008 ? )

u.adres red.

ul. Rynek 5, 33-340 Stary Sącz ; tel. (18) 4461641 ; e-mail: kurier@stary.sacz.pl, naczelny@kurier.stary.sacz.pl ; www.kurier.stary.sacz.pl/

u. nakład

1500 egz.

słowo klucz

Stary Sącz (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Najstarsze lokalne pismo informacyjno-publicystyczne ukazujące się w Starym Sączu od 15 lipca 1990 roku.
Redaguje zespół: Wojciech Waliszewski - red. nacz., Monika Zagórowska, Jolanta Zaczyk, Justyna Liszkowska. Współpraca: Anna Wolak, Ryszard Kumor, Stanisław Choczewski.
Od grudnia 2002 roku dostępne jest pełne wydanie Kuriera w formacie pdf na stronie internetowej www.kurier.stary.sacz.pl/ . Roczniki za lata 2003-2010 są również dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) www.mbc.malopolska.pl

Bibliografia Zawartości Czasopism:
* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2002–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl oraz na stronie Fidkara Małopolskiego WBP w Krakowie http://bazy.wbp.krakow.pl

 

tytuł

Znad Popradu : Pismo Samorządu Lokalnego

ozn.odp.

[red. nacz. Barbara Paluchowa]

numeracja

[R. 1], nr 1 (maj 1991)?

adres.wydaw.

Piwniczna-Zdrój: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 1991 ?

opis fiz.

30 cm

ISSN

1234-1223

u.częstotl.

Miesięcznik

u.numeracja

Od 1991 r. 259 nr

u.wydaw.

Kolejni wydawcy : Wydział Promocji UMiG Piwniczna-Zdrój (październik 2007 – wrzesień 2008), MGOK ?

u.adres red.

ul. Rynek 11, Piwniczna -Zdrój ; tel. (18) 446 41 57 ; adres do koresp. : ul. Partyzantów 7 ; tel. (18) 446 41 36 ; e-mail : gazetazp@op.pl

u.nakład

700 egz.

słowo_klucz

Piwniczna-Zdrój (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo_klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Lokalne pismo informacyjno-publicystyczne popularyzujące tradycję i historię regionu.

Redakcja: Barbara Paluchowa - red. nacz., Wanda Łomnicka-Dulak, Maria Lebdowiczowa.

Od czerwca 2004 roku pismo w formacie pdf dostępne na stronie miejskiej www.piwniczna.pl/

Roczniki za lata: 2004-2006, 2008 dostępne również w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) www.mbc.malopolska.pl

Bibliografia Zawartości Czasopism:
* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2002–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl oraz na stronie Fidkara Małopolskiego WBP w Krakowie http://bazy.wbp.krakow.pl

 

tytuł

Bethania : Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

ozn.odp.

[Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu; red. nacz. Paweł Adamarek]

numeracja

R. 1, nr 1 (listopad 1992)?

adres.wydaw.

Nowy Sącz : Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1992 ?

opis fiz.

30 cm

ISSN

Brak

u.częstotl.

Miesięcznik

u.numeracja

Od 1992 r. 188 nr

u.adres red.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz ; tel. 18 443 89 76 ; e-mail : redakcja@bethania.pl ; www.bethania.pl

u.nakład

750 egz.

uwagi

Nr 1 pod nazwą „Bóg się rodzi” ukazał się w listopadzie1992 r., od stycznia 1993 r. „Bethania” nr 2

słowo klucz.

Nowy Sącz (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

słowo klucz.

Czasopisma katolickie

 

Wydawnictwo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Numery pisma od czerwca 2001 r. dostępne na stronie internetowej www.bethania.pl
Bibliografia Zawartości Czasopism:
* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2006–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl

 

tytuł

Krynickie Zdroje : gazeta lokalna

ozn.odp.

[Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju ; red. nacz. Agata Jarosz]

numeracja

R. 1, nr 1 ( wrzesień 1994)?

adres.wydaw.

Krynica : Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, 1994 ?

opis fiz.

30 cm

ISSN

1234-2394

u.częstotl.

Miesięcznik

u.numeracja

Od 1994 r. 184 nr

u.adres red.

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój ; tel./fax +48 18 471 22 03 ; e-mail : krynickie_zdroje@wp.pl ; www.bibliotekakrynica.pl/

u.nakład

1000 egz.

słowo klucz

Krynica-Zdrój (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Pismo lokalne, które porusza aktualne problemy miasta, stanowi źródło informacji o regionie, prezentuje działalność różnych instytucji, szkół, rejestruje interesujące wydarzenia i bieżące informacje z życia społeczności miasta i gminy. Zamieszcza artykuły o przeszłości Krynicy, jej historii, zabytkach
i wybitnych postaciach.
Skład red.: Agata Jarosz - red. nacz., Magdalena Krzeszowska - z-ca,
Kolegium: Agata Jarosz, Małgorzata Pomietło, Małgorzata Sołtys, Joanna Moskała.
Bibliografia Zawartości Czasopism:
*Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2002–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl oraz na stronie Fidkara Małopolskiego WBP w Krakowie http://bazy.wbp.krakow.pl

 

tytuł

Z Grodu Kingi : Starosądeckie Pismo Parafialne

ozn.odp.

[Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu]

numeracja

R. 1, nr 1 (czerwiec 1997)?

adres.wydaw.

Stary Sącz : Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Elżbiety Węgierskiej, 1997 ?

opis fiz.

30 cm

ISSN

1507-7950

u.częstotl.

Miesięcznik

u.numeracja

Od 1997 r. 181 nr

u.adres red.

ul. Osiedle Słoneczne 1/19, 33-340 Stary Sącz ; e-mail : zgrodukingi@op.pl ; www.zgrodukingi.sacz.pl

u.nakład

700 egz.

słowo klucz.

Stary Sącz (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

słowo klucz.

Czasopisma katolickie

 

Wydawnictwo parafialne, będące cennym źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych, religijnych, historii i ludziach związanych ze Starym Sączem. Skład redakcji : Jolanta Czech, Jan Czech.

 

tytuł

Sądeczanin : miesięcznik niezależny

ozn.odp.

[red. nacz. Henryk Szewczyk]

numeracja

R. 1, nr 1 (styczeń 2008)?

adres wydaw.

Nowy Sącz : Fundacja Sądecka, 2008 ?

opis fiz.

30 cm

ISSN

1899-3443a

u.częstotl.

Miesięcznik

u.numeracja

Od 2008 r. 63 nr

u.adres red.

Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 415 70 77, (18) 415 70 83, tel./fax (18) 441 42 12 ; e-mail : redakcja@sadeczanin.info, h.szewczyk@sadeczanin.info, henrykszew@poczta.onet.pl ; www.sadeczanin.info/

u.nakład

3000 egz.

słowo klucz

Nowy Sącz (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Pismo o charakterze lokalnym, skupia się na sprawach bliskich mieszkańcom Sądecczyzny. Porusza tematy z zakresu samorządu, gospodarki, kultury i historii ziemi sądeckiej; pokazuje ludzi zasłużonych dla regionu, promuje wartościowe przedsięwzięcia, nagłaśnia akcje i konferencje organizowane przez Fundację Sądecką.
Redaguje zespół: Henryk Szewczyk – red. nacz., Kinga Bednarczyk, Jerzy Cebula, Iga Michalec, Ireneusz Pawlik, Bernadeta Waszkielewicz.
Wszystkie numery pisma w formacie pdf dostępne na stronie internetowej www.sadeczanin.info/

oraz w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (format djvu) www.mbc.malopolska.pl
Bibliografia Zawartości Czasopism:
* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2002–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl

 

tytuł

Głos Nadpopradzia : pismo obywatelskie wydawane przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej

ozn.odp.

Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej, [red. nacz. Lucyna Latała-Zięba]

numeracja

R. 1, nr 1 (luty 2008 )?(grudzień 2010)

adres.wydaw.

Piwniczna-Zdrój : Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej, 2008 ? 2010

opis_fiz.

30 cm

ISSN

1899-2609

u.częstotl.

Miesięcznik

u.numeracja

Od 2007 r. 25 nr

u. ozn. odp.

Czerwiec 2008 r. - 31 grudnia 2009 r. – red. nacz. Witold Kaliński

u.adres_red.

ul. Zagrody 24A, 33-350 Piwniczna Zdrój ; tel. (18) 446 43 38, kom. 513-724-819 ;
e-mail : lucyna-latala@o2.pl

u. nakład

450 egz.

uwagi

Numer zerowy ukazał się w grudniu 2007, numery bez numeracji od lutego do maja 2008 ; ostatni numer pisma ukazał się w grudniu 2010 r. Wydawanie pisma zawieszone.

słowo_klucz

Piwniczna-Zdrój (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo_klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne

 

Problematyka społeczna i kulturalna, wykraczająca poza zagadnienia lokalne gminy. Liczni autorzy spoza gminy. Także tematyka polsko-węgierska. Opinie niezależne. Pismo dostępne m.in. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu, w bibliotece Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piwnicznej-Zdroju oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie.
Skład redakcji zmienny: Lucyna Latała-Zięba - red. nacz.; Marzena Drzewińska, Witold Kaliński oraz czasowo inne osoby: B. Paluchowa, M. Lebdowiczowa, Jolanta Gorczowska. Praca redakcji oraz dokonania autorów wyłącznie honorowe (niepłatne przez władze lokalne). W grudniu 2010 r. ukazał się ostatni numer pisma.
Roczniki: 2009 i 2010 w formacie pdf dostępne na stronie miejskiej www.piwniczna.pl/ .
Bibliografia Zawartości Czasopism:
* Bibliografia powiatu nowosądeckiego za lata 2006–2009 na stronie SBP www.sbp.nowysacz.pl

 

tytuł

Gazeta Krynicka

ozn.odp.

[red. nacz. Aleksander Ładysz]

numeracja

R. 1, nr 1 ( maj 2011)?

adres.wydaw.

Krynica-Zdrój : Strefa Rozrywki S.C., 2011 ?

opis fiz.

32 cm

ISSN

2083-215X

u.częstotl.

Dwutygodnik

u.numeracja

Od 2011 r. 18 nr

u.adres red.

ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica-Zdrój ; tel./fax (18) 477 74 12 ;
e-mail : redakcja@gazetakrynicka.pl ; www.gazetakrynicka.pl

u.nakład

4500 egz.

słowo klucz.

Krynica-Zdrój (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Nowe krynickie pismo o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Skład redakcji: Aleksander Ładysz – red. nacz., Aldona Borowiec – z-ca naczelnego - zdrowie i turystyka, Wojtek Czajkowski - wydarzenia, Katarzyna Zygmunt - sport, Zuzanna Czajkowska – kultura, Współpraca: Aleksandra Maliniak, Aleksander Frydrychowicz, Katarzyna Dorosz. Oprac. graficzne Aleksander Ładysz.
Wszystkie numery pisma w formacie pdf dostępne na stronie internetowej www.gazetakrynicka.pl
Stałe rubryki pisma: Wywiady i portrety, Czym żyje Krynica, Wydarzenia krynickie, Krynickie impresje oraz bloki: kultura, sport, turystyka, zdrowie, moda, uroda, kuchnia, galeria, reklamy.
W najbliższym czasie zostaną dodane: Czym żyje świat oraz informatyka.

 

tytuł

Rocznik Ruskiej Bursy = Ricznyk Ruskoj Bursy

ozn.odp.

Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach; [red. nacz. Helena Duć–Fajfer]

numeracja

[R.1] (2005)?

adres.wydaw.

Gorlice : Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, 2005 ?

opis fiz.

24 cm

ISSN

1896-222X

ISBN

978-83-60100-22-6

u.częstotl.

Rocznik

u.numeracja

Od 2005 r. 7 t.

u.wydaw.

Pierwszy nr ukazał się pod red. Heleny Duć-Fajfer i Bogdana Gambala, pozostałe pod red. Heleny Duć-Fajfer ; od 2008 r. wydawany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie

u.adres red.

ul. Sienkiewicza 28, 38-300 Gorlice ; tel. 501 297 456

u.nakład

500 egz.

u.jęz.

Tekst pol., łemkow.

słowo klucz.

Gorlice (woj. Małopolskie ; okręg)

słowo klucz.

Łemkowie

słowo klucz.

Czasopisma łemkowskie

słowo klucz.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

 

Jedyne naukowe czasopismo wydawane przez społeczność rusińską na całym świecie i jedno z dwóch czasopism naukowych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rocznik wydawany jest częściowo w języku łemkowskim, częściowo w języku polskim. W swym charakterze jest pismem naukowo-etnicznym, publikowanym w określonej formie kompozycyjno-treściowej. Zgodnie z przyjętym
i praktykowanym założeniem składa się z czterech podstawowych działów Dokumenty, Dyskurs, Inspiracje, Sprawozdania i recenzje. W dziele Dokumenty publikowane są te, które dotyczą historii
i bieżącej działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. W części Dyskurs zamieszczane są artykuły naukowe z różnych obszarów łemkoznawstawa: języka, historii, sztuki, artykuły dotyczące współczesnego statusu języka łemkowskiego oraz artykuły dotyczące zagadnień socjologicznych
i etnograficznych.

W dziale Inspiracje umieszczane są, zgodnie z założeniem, teksty studentów filologii rusińsko-łemkowskiej i uczestników kursu Nauczanie języka łemkowskiego dla dorosłych, które powstają w ramach ćwiczeń tekstowych w trakcie zajęć i w ramach zadań dodatkowych. Są to zarówno teksty eksponujące zadania gramatyczno-językowe, jak i teksty inspirowane utworami literackimi czy określonym tematem. Wszystkie teksty w tym dziale są łemkowskojęzyczne.

Podobnie w dziele Recenzje i sprawozdania znajdą się powstałe pod piórem studentów krytyczne oceny wybranych publikacji z zakresu łemkoznawstwa oraz sprawozdania z imprez naukowych i etnicznych, recenzje teatralne i sprawozdania z aktualnych wydarzeń kulturalnych rusińsko-łemkowskich.

Informacje o roczniku dostępne na stronie internetowej www.ruskabursa.org