A A A

Nagroda Szczęsnego Morawskiego

 

 

KAPITUŁA
Nagrody Szczęsnego Morawskiego

Leszek Zakrzewski
prezes oddziału PTH w Nowym Sączu - przewodniczący kapituły

dr Robert Ślusarek
dyrektor Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu - wiceprzew. kapituły
Bożena Mściwujewska - Kruk
redaktor naczelna "Almanachu Muszyny" - sekretarz kapituły


Pozostali członkowie kapituły:


Jerzy Giza
Janusz Hetmańczyk
dr Anna Janota-Strama
ks. dr Jan Kudelka
dr Piotr Łopatkiewicz
dr Tadeusz Łopatkiewicz
Grzegorz Olszewski
Bogdan Potoniec
dr hab Marcin Przybyła
dr Józef Skrabski
dr Sławomir Wróblewski